Kako radi monitor pacijenta?

Postoji nekoliko različitih tipova monitora za pacijente i oni mogu koristiti različite tehnike za mjerenje vitalnih znakova.Na primjer, neki uređaji za praćenje pacijenata koriste senzore koji se postavljaju na tijelo pacijenta za mjerenje pulsa, krvnog tlaka i drugih vitalnih znakova.Drugi uređaji za praćenje pacijenata mogu koristiti instrumente koji se umeću u tijelo pacijenta, poput termometra ili uređaja za mjerenje glukoze u krvi.

Monitori pacijenata obično prikazuju vitalne znakove koje mjere na zaslonu, a također mogu dati upozorenja ako vitalni znakovi pacijenta padnu izvan određenog raspona.Neki monitori pacijenata također su povezani sa sustavima elektroničkih medicinskih zapisa, što pružateljima zdravstvenih usluga omogućuje praćenje i bilježenje vitalnih znakova pacijenta tijekom vremena.

monitor pacijenta
图片1

 

Monitori pacijenata su uređaji koji se koriste za kontinuiranu ili povremenu provjeru vitalnih znakova, kao što su otkucaji srca, krvni tlak i brzina disanja pacijenta.Obično se nalaze u bolnicama, klinikama i drugim zdravstvenim ustanovama, a koriste se kao pomoć pružateljima zdravstvenih usluga u nadziranju i praćenju zdravlja svojih pacijenata.

Uz prikaz i snimanje vitalnih znakova, neki monitori pacijenata mogu imati i dodatne značajke.Na primjer, neki monitori pacijenata mogu imati alarme koji se mogu postaviti da upozore pružatelje zdravstvenih usluga ako se vitalni znakovi pacijenta iznenada promijene ili padnu izvan određenog raspona.Drugi monitori za pacijente mogu imati značajke kao što su monitori zasićenosti kisikom, koji mjere količinu kisika u krvi pacijenta, ili monitori za elektrokardiogram (EKG) koji mjere električnu aktivnost srca.

Hwatime Monitori pacijenatavažan su alat za pružatelje zdravstvenih usluga jer im omogućuju kontinuirano praćenje zdravlja svojih pacijenata i brzo prepoznavanje bilo kakvih promjena ili abnormalnosti.To može pomoći pružateljima zdravstvenih usluga da pruže pravovremenu i odgovarajuću skrb svojim pacijentima te mogu pomoći u sprječavanju ili ublažavanju potencijalnih zdravstvenih problema.

Postoji nekoliko različitih vrsta monitora pacijenata koji se koriste u zdravstvenim ustanovama, a svaki je dizajniran za mjerenje specifičnih vitalnih znakova.Neke uobičajene vrste monitora za pacijente uključuju:

Monitori otkucaja srca:

Ovi monitori mjere broj otkucaja srca pacijenta u minuti.Mogu koristiti senzore postavljene na tijelo pacijenta, primjerice na prsa ili zapešće, za mjerenje električne aktivnosti srca.

Monitori krvnog pritiska:

Ovi monitori mjere tlak krvi koja teče kroz pacijentove arterije.Oni mogu koristiti senzore postavljene na pacijentovoj ruci ili zapešću za mjerenje krvnog tlaka.

Respiratorni monitori:

Ovi monitori mjere brzinu disanja pacijenta, a mogu mjeriti i druge respiratorne funkcije, poput zasićenosti kisikom.Oni mogu koristiti senzore postavljene na pacijentova prsa ili trbuh za mjerenje respiratorne funkcije.

Respiratorni monitori:

Ovi monitori mjere brzinu disanja pacijenta, a mogu mjeriti i druge respiratorne funkcije, poput zasićenosti kisikom.Oni mogu koristiti senzore postavljene na pacijentova prsa ili trbuh za mjerenje respiratorne funkcije.

Monitori temperature:

Ovi monitori mjere tjelesnu temperaturu pacijenta.Oni mogu koristiti senzore postavljene u pacijentova usta, uho ili rektum za mjerenje temperature.

Monitori glukoze:

Ovi monitori mjere razinu glukoze (šećera) u krvi pacijenta.Oni mogu koristiti senzore postavljene ispod pacijentove kože ili instrumente umetnute u pacijentovo tijelo, kao što je igla stavljena u venu, za mjerenje razine glukoze.

Općenito, monitori pacijenata važni su alati koji pomažu pružateljima zdravstvenih usluga da kontinuirano prate zdravlje svojih pacijenata i pruže pravovremenu i odgovarajuću skrb.

图片2

Vrijeme objave: 12. siječnja 2023